Ziekenhuizen zijn instellingen met als doel een financieel model cq gewin te genereren uit de “zieke” populatie. Daarbij is het verdienmodel relevanter dan een realistische behandeling. Zouden we meer mensen gezond houden of beter behandelen in de eerste lijn, dan komt de winstgevendheid (daarmee het voortbestaan) van ziekenhuizen in gevaar. De ziektenkostenpremies gaan dus omhoog om ziekenhuizen en het medische bestel winstgevend te behouden. Daarvoor zijn we bereid veel niet zieke mensen door te verwijzen naar een ziekenhuis zodat ze chronisch ziek blijven en daarmee de winstgevendheid van die sector in stand houden. En uw premie gaat ieder jaar een beetje omhoog… Dat nog los van de afname van levenskwaliteit van de mensen die nu chronisch overbodige medicatie gaan gebruiken met alle negatieve bijwerkingen van dien.

lees het artikel op de website van Trouw